Pågående prosjekter
.

Løkenskogen / Askim 

 • 163 boenheter.
 • 16 eneboliger solgt.

 • Barnehagetomt solgt.

 • 31 rekkehus solgt.

 • 78+38 leiligheter: To av tre delområder solgt.

Ski

Industriveien 13, 15 og 17

Næringseiendom totalt 15 mål. Næringsbyggene driftes og utleies til næringsformål. Området er omregulert i Ski kommuneplan og utvikles nå til til boligformål 2-6 etasjer, områdeutnyttelse 70-90%.

Rena

Utbygging av "Høgskoletomta" i Rena sentrum

Syd-Øst Eiendom AS er valgt som samarbeidspartner til Åmot kommunes utbygging av "Høgskoletomta" i Rena sentrum.

Kombinert bygg:

 • Undervisning
 • Hybler

 • Næringsarealer

 • Offentlige funksjoner

Son

Handels og næringspark

115 mål eiendom vis a vis Porsche Senter Son, klar for regulering

 • Plasskrevende varehandel
 • Lager

 • Kontor

Lierskogen

Ulven

Utvikling av 180 mål, reguleres til offentlig eller næringsformål


Son

Labo Skog Vestby

Utvikling av 244 mål, ønskes regulert til boligformål