Pågående prosjekter
.

Løkenskogen / Askim 

                                                                       Løkenskogen AS
 • 163 boenheter
 • Barnehagetomt

 • 16 eneboliger solgt

 • 31 rekkehus solgt

 • 78+38 leiligheter: To av tre delområder solgt

Ski

Industriveien 13, 15 og 17

Næringseiendom totalt 15 mål. 


SOLGT januar 2020

Elverum

Industrigata 22 AS

 Syd-Øst Eiendom AS eier sammen med SMV Invest AS, tidligere Sperre støperi. Eiendommen på ca 12000 kvm leies ut til Forsvarets samarbeidspartner NorSea Group Operations AS for oppbevaring og lagring av overskuddsmateriell fra Forsvaret.

Rena

Utbygging av "Høgskoletomta" i Rena sentrum

Syd-Øst Eiendom AS er valgt som samarbeidspartner til Åmot kommunes utbygging av "Høgskoletomta" i Rena sentrum.

Kombinert bygg:

 • Undervisning
 • Hybler

 • Næringsarealer

 • Offentlige funksjoner

Son - Vestby

Son Handels-og Næringspark AS

115 mål eiendom vis a vis Porsche Center Son, ønskes regulert til næringsformål

 • Plasskrevende varehandel
 • Lager

 • Kontor

Lierskogen

Ulven

Utvikling av 180 mål, ønskes regulert til offentlig/privat tjenesteyting eller næringsformål


Lierskogen - "Sivilforsvarsleiren"

Ulven

Tidligere sivilforsvarsleir totalt ca 67 mål. Eiendommen består av lager-, garasjearealer samt administrasjonsbygg. 


.

Son

Labo Skog - Vestby

Utvikling av 244 mål, ønskes regulert til boligformål