Pågående prosjekter
.

Løkenskogen / Askim 

 • 163 boenheter.
 • 16 eneboliger solgt.

 • Barnehagetomt solgt.

 • 31 rekkehus solgt.

 • 78+38 leiligheter: To av tre delområder solgt.

Ski

Industriveien 13, 15 og 17

Næringseiendom totalt 15 mål. Næringsbyggene driftes og utleies til næringsformål. Området er omregulert i Ski kommuneplan og utvikles nå til til boligformål 2-6 etasjer, områdeutnyttelse 70-90%.

Elverum

Industriveien 22

 Syd-Øst Eiendom AS eier sammen med SMV Invest AS det gamle Sperre støperi. Eiendommen på ca 12000 kvm leies ut til Forsvarets samarbeidspartner Nor Sea Group AS for oppbevaring og lagring av overskuddsmateriell fra Forsvaret.

Rena

Utbygging av "Høgskoletomta" i Rena sentrum

Syd-Øst Eiendom AS er valgt som samarbeidspartner til Åmot kommunes utbygging av "Høgskoletomta" i Rena sentrum.

Kombinert bygg:

 • Undervisning
 • Hybler

 • Næringsarealer

 • Offentlige funksjoner

Son

Handels og næringspark

115 mål eiendom vis a vis Porsche Senter Son, klar for regulering

 • Plasskrevende varehandel
 • Lager

 • Kontor

Lierskogen

Ulven

Utvikling av 180 mål, reguleres til offentlig eller næringsformål


Son

Labo Skog Vestby

Utvikling av 244 mål, ønskes regulert til boligformål