Pågående prosjekter

.

Løkenskogen  - Askim

Løkenskogen AS                                                                       

 • 163 boenheter
 • Barnehagetomt

 • 16 eneboliger 

 • 31 rekkehus 

 • 78+38 leiligheter  

Solgt april 2021

Industriveien -   SKI

Næringseiendom totalt 15 mål. 


SOLGT januar 2020

Elverum

Industrigata 22 AS

 Syd-Øst Eiendom AS eier sammen med SMV Invest AS, tidligere Sperre støperi. 

RENA  


Syd-Øst Eiendom AS er valgt som samarbeidspartner til Åmot kommunes utbygging av "Høgskoletomta" i Rena sentrum.

Kombinert bygg:

 • Undervisning
 • Hybler

 • Næringsarealer

 • Offentlige funksjoner

Son - Vestby

Son teknologi og næringspark AS

115 mål eiendom vis a vis Porsche Center Son, ønskes regulert til næringsformål

 • Plasskrevende varehandel
 • Lager

 • Kontor

Liererskogen 

Ulven

Utvikling av 180 mål, ønskes regulert til offentlig/privat tjenesteyting eller næringsformål


Lierskogen - "sivilforsvarsleiren"

Tidligere sivilforsvarsleir totalt ca 67 mål. Eiendommen består av lager-, garasjearealer samt administrasjonsbygg. 


.

Labo skog - Son

                                                               " Demenslandsby"
Labo skog
Labo skog

Labo  skog 

I tråd med det fremtidige økende behovet knyttet til eldre-/demensomsorg ønsker vi å utvikle området Labo skog for utbygging av en demenslandsby, omsorgs-/senior boliger og noen ordinære boliger til  eksempelvis pårørende og ansatte.

Syd-Øst Eiendom AS, Olav Vs gt 1, 0161 Oslo/ org nr: 914 570 441
Drevet av Webnode
Lag din egen hjemmeside gratis!