Pågående prosjekter

.

Løkenskogen / Askim 

                                                                       Løkenskogen AS
 • 163 boenheter
 • Barnehagetomt

 • 16 eneboliger solgt

 • 31 rekkehus solgt

 • 78+38 leiligheter: To av tre delområder solgt

Ski

Industriveien 13, 15 og 17

Næringseiendom totalt 15 mål. 


SOLGT januar 2020

Elverum

Industrigata 22 AS

 Syd-Øst Eiendom AS eier sammen med SMV Invest AS, tidligere Sperre støperi. 

Rena

Utbygging av "Høgskoletomta" i Rena sentrum

Syd-Øst Eiendom AS er valgt som samarbeidspartner til Åmot kommunes utbygging av "Høgskoletomta" i Rena sentrum.

Kombinert bygg:

 • Undervisning
 • Hybler

 • Næringsarealer

 • Offentlige funksjoner

Son - Vestby

Son Handels-og Næringspark AS

115 mål eiendom vis a vis Porsche Center Son, ønskes regulert til næringsformål

 • Plasskrevende varehandel
 • Lager

 • Kontor

Lierskogen

Ulven

Utvikling av 180 mål, ønskes regulert til offentlig/privat tjenesteyting eller næringsformål


Lierskogen - "Sivilforsvarsleiren"

Ulven

Tidligere sivilforsvarsleir totalt ca 67 mål. Eiendommen består av lager-, garasjearealer samt administrasjonsbygg. 


.

Son

Labo Skog - Vestby

Utvikling av 244 mål, ønskes regulert til boligformål